logo

Teknik Şartlara Uymayan Araçlar Yasal Yaptırım Ve Cezalar Gelecek

Teknik Şartlara Uymayan Araçlar Yasal Yaptırım Ve Cezalar Gelecek

Ankara Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.05.2017 tarihli ve 24009 sayılı genelgesi göre Teknik Şartlara Uymayan Araçlara alınacak tedbirler ve uygulanacak yasal yaptırım ve cezalar açıklandı.

Resmi açıklama yazısı şu şekilde:

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Yazı İşleri Müdürlüğü 02/06/2017

Sayı: 13688855-010.06.01-E.25100

Konu: Teknik Şartlara Uymayan Araçlar

İlgi: a) Ankara Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.05.2017 tarihli ve 24009 sayılı Genelgesi.

  1. b) Ankara Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.06.2017 tarihli yazısı.

Valiliğimizin ilgi (a) genelgesinde, trafikte seyreden bazı araç ve motosikletlerin egzoz takmadan veya modifiye edilmiş egzoz ile trafiğe çıktıkları, bu durumun gürültü ve hava kirliğine yol açtığı, özellikle gece geç saatlerde cadde ve sokaklarda egzozu standartlara uygun olmayan araçların kullanımından dolayı çıkan gürültüden insanların rahatsız olduklarının tespiti halinde yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirler ve uygulanacak yasal yaptırım ve cezalar açıklanmıştır.

Genelgenin ilgi (b) yazı ile yeniden düzenlenen 2’inci Maddesinde;“Egzozu teknik standartlara uygun olmakla birlikte, çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçlara, 2918 sayılı Trafik Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’nci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanacak, trafik emniyetini tehlikeye düşürmeyecek nitelikte araçların şartlara uygun duruma getirilmesi için ihtar edilecek, geçici olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi (Ek-33) düzenlenerek 7 iş gününe kadar süre verilecektir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı veya eksiklikleri gidermediği tespit edilen araçlar trafikten men edilecektir.” denilmesine rağmen; Bu kapsamdaki araçlara ve motosikletlere 7 iş gününe kadar süre verilmesinin; çevre ve gürültü kirliliğine yol açıp halkın huzur ve sükûnunu bozması nedeniyle taşıdığı önem ve hassasiyet nazara alınarak uzun bir süre olduğu değerlendirilmiştir.

Belirtilen nedenlerle 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 9/j ve 11’inci maddeleri gereğince bu kapsamdaki araç ve motosikletler derhal trafikten men edilecektir.

Ayrıca, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 26’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendindeki hususların tespiti halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gerekli bildirimde bulunulacak ve aracın muayene istasyonuna sevk edilmesi sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve uygulamanın bu esaslara göre yapılması hususunda;

Gereğini arz ve rica ederim.

Ercan TOPACA Ankara Valisi

DAĞITIM: Gereği: Bilgi: Kaymakamlıklara, Emniyet Genel Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

#

SENDE YORUM YAZ

1+2 = ?