logo

Ombudsman Harekete Geçti

Ombudsman Harekete Geçti

Kamu Denetçiliğinin diğer ismi Ombudsman olan çalışmalarına başladı harekete geçti.

Ombudsman – Kamu Denetçiliği hakkında bilgi: 14 Haziran 2012 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 6328 Sayılı Kanun ile yasal alt yapısı tesis edilen Kurumumuz tarafından 29 Mart 2013 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın ve yabancı uyrukluların idare ile ilgili şikâyet başvuruları kabul edilmeye başlanacaktır.

Bilindiği gibi, Kurumumuzun temel görevi “İdarenin işleyişi ile ilgili herhangi bir şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak”tır.

Bu cümleden olmak üzere, Kurumumuz, vatandaş ile kamu arasında idari işlem olarak sonuçlanmış ve aynı zamanda da bir şikâyete konu oluşturan, ancak henüz idari yargıya intikal etmemiş konularda; hukuka ve hakkaniyete uygun çözümler sunmakla mükellef kılınmıştır.

Anımsatılmasında yarar vardır ki; Sayın Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler, yasama işlemleri, yargı yetkisine ilişkin kararlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sırf askeri nitelikteki işlemleri ise, Kurumumuzun görev alanı dışında kalmaktadır.

Mevcut kurumsal kapasite sayesinde vatandaşlarımız, Kurumumuza hızlı ve masrafsız bir şekilde, hiçbir engelle karşılaşmadan, bizzat gelerek başvurabilecekleri gibi, elektronik ortamda da şikâyetlerini iletebileceklerdir. Söz konusu şikâyetler, illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara da yapılabilecektir.

Bu anlamdaki bütün bu başvurular ücretsiz olarak yapılacak; böylelikle, Türkiye’nin en ücra köşesindeki vatandaşlarımızın sesine, sorunlarına ve haklarına ilişkin duyarlı bir mekanizma oluşturulacaktır.

Ayrıca, kamudenetciligi.gov.tr ve ombudsman.gov.tr internet adreslerimiz üzerinden mevcut başvuru yapma ve başvuruların durumunu takip etme imkânı da sağlanacaktır.

‘Ombudsmanlık’, ‘Halkın Avukatı’ gibi isimlerle de anılan Kurumumuz, gelişmiş sivil demokrasilerin ürünü olan bir kurumsallaşmanın tezahürü olarak hayata geçirilmiştir.

Kurumumuz, Devletin (kamunun) olası hatalı, hukuka aykırı veya hakkaniyetle örtüşmeyen uygulamalarından vatandaşlarımızın esirgenmesi, toplumun da korunması amacıyla ve anlayışıyla faaliyet gösterecektir. Kurumumuz bu hizmetini sunarken, düzenli aralıklarla idarenin hatalı eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını basın ve kamuoyuyla paylaşacak; saydam bir çalışma ve şeffaf bir yönetim uygulamasına da katkı sağlayacaktır.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ

5+10 = ?