logo

Dikkat Anız Yakmak Yasaklandı

Dikkat Anız Yakmak Yasaklandı

Ankara Valiliği tarafından anız yakmanın yasak olduğu bildirildi.

Valilik “Ankara ili mülki hudutları dahilinde biçerdöverlerle yapılan hasatta meydana gelebilecek dane ve sap kayıpları ile dane hasarlarının en alt seviyeye indirilmesi için biçerdöver kontrol hizmetlerinin organize edilmesi ve kontrollerinde esas ve usullerine” ilişkin bir genelge yayımladı.

Bizde Anız Yakmanın Zararlarını Çevre Sağlığı Teknisyenliği Mezunu Ömer Bey’e sorduk.

Ç.K.  – Ömer Bey anız yakmanın zararı var mıdır?

Ö.B – Evet anız yakmak çok zararlıdır.

Ç.K. – Peki ne gibi zararları vardır?

Ö.B – Anız yakmak hem ekonomik kayıplara sebep olmaktadır, hem de doğal dengeyi bozmaktadır.

A.B – Ne gibi ekonomik zarar bunlar?

Ç.K.

1. Toprak içindeki faydalı organik maddelerin yok olmasına sebep olmakta ve toprağın verimini düşürmektedir.

2. Toprak içindeki inorganik faydalı maddelerde yüksek ısıya maruz kaldıkları için kimyasal yapıları ve toprak içindeki oranları ve oranlarının dağılımı değişmektedir. Bu değişiklikte tarlaların verimini düşürmektedir.

3. Çok büyük yatırımlar gerektiren yer üstü enerji taşıma sistemleri zarar görmektedir.

4. Yüksek ısıya maruz kalan toprak nemini kaybetmekte ve toprağın verimi düşmektedir.

5. Yer altına döşenmiş sulama boruları da anız yakma işleminden zarar görmektedir. Tamirleri ve tespitleri çok fazla masrafa neden olmaktadır.

Daha birçok ekonomik zararı mevcuttur.

Ç.K. – Peki ne doğaya verdiği zararlar nelerdir.

Ö.B

1. Topraktaki canlıların neredeyse tamamının yok olmasına, diri diri yanmasına sebep olmaktadır.

2. Toprağı havalandırmakta görevli binlerce canlı yanarak yok olmaktadır.

3. Kuşlara ve diğer canlılara besin kaynağı olan böcekler, bitkiler, solucanlar, bakteriler yok olmaktadır.

4. Gereksiz ve kontrolsüz bir yanma şekli olduğu için hava kirliğine de sebep olmaktadır.

5. Yanma sonucu ortaya çıkan zararlı maddeler toprağı zehirlemekte, yağmurlarla birlikte yer altı sularına karışmaktadır.

Ve şu anda sayamayacağımız birçok çevresel zararlara sebep olmaktadır.

Haber: Akın Rüyaoğlu

Ankara’da Anız Yakmak Yasak

Biçerdöver kontrol hizmetlerinde temel amacın hasat kayıplarının önlenmesi ile biçerdöverle yapılan hasadın zamanında ve ucuza biçilmesi olduğu kaydedilen genelgede, “Ankara ili mülki hudutları dâhilinde 2013 yılı biçerdöver kontrol hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili Ankara Valiliği kararlarına mutlaka uyulacaktır” denildi. Ankara Valiliği genelgesi şöyle: “-Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından biçerdöver kontrollerinde beklenen etkinliğin sağlanabilmesi için İl koordinatörü ve yeterli sayıda kontrolör görevlendirilecektir.

-Biçerdöver Operatör Belgesi veya G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi olmayan sürücülere biçerdöverle biçim yaptırılmayacaktır.

-Hasat olgunluğuna gelmemiş ve çiğ düşmüş ürünler hasat edilmeyecektir.

-Biçerdöverlerle yapılacak hububat hasadında % 2 dane kaybını geçmeyecek şekilde biçerdöver ayarları yapılacaktır.

-Biçerdöverler hasat edilecek her tarlanın ekin durumuna göre yeniden ayarlanacak, sap ayırıcılar ve yatık ürünlerin hasadında başak kaldırıcılar mutlaka kullanılacaktır.

-Biçerdöverlerin ilerleme hızı ve dolap devri gerektirmedikçe kesinlikle yükseltilmeyecek, biçim yüksekliği sap kayıpları ve anız yangınlarına meydan vermemek için tarlanın durumuna göre minimum seviyede ayarlanacaktır.

-Biçerdöverle biçim esnasında tarlaya namlu halinde bırakılan sapların balya veya saman olarak değerlendirilmediği durumlarda, biçerdöverlerin sap haznesine takılan ve bir kol vasıtasıyla devreye alınarak sapları parçalayıp tarlaya yayan sap kıyma düzeni (haşpay) veya sapları kıyarak arkasına takılı bir römorkta saman halinde toplayan biçerdöver saman makinasının biçerdöverlere monte edilmesi ve kullanılması ile yağışın bol olduğu, kuraklığın olmadığı yıllarda anız yangınlarının önüne geçilmesi sağlanacaktır.

-Hububat hasadına başlayan biçerdöverlerde yangın söndürme cihazları ve ilk yardım çantası bulundurulacak, hasat esnası dahil meydana gelebilecek yangın ve kazalara karşı gereken emniyet tedbirleri önceden alınacaktır.

-Biçerdöver kira ücretlerinin belirlenmesinde esas, karşılıklı anlaşma olacaktır. Ürün sahibi veya ürün sahiplerini temsilen muhtarlık, belediye başkanlıkları, ziraat odası başkanlıkları veya çiftçi mallarını koruma başkanlıklarınca, hizmet vericiler olan biçerdöver sahibi veya sahipleri ile hukuki geçerliliği olan sözleşme yapacaklar, biçerdöver kira ücretleri yapılacak sözleşmede belirtilecektir.

-Çiftçiler, hasadı bitmiş tarlalarda kalan sap ve anızı yakmayacaklardır.

-Bu kararlara aykırı davranan biçerdöver sahipleri ve biçerdöver kullanıcısı operatörlere cezai işlem uygulanacaktır”bilgisi verildi.

Etiketler: » »
#

SENDE YORUM YAZ

2+1 = ?