logo

Başkent Ankara’nın Nüfusu Arttı

Atılım Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Çankaya ilçesinde eğitim düzeyi çok yüksek olan nüfusun giderek yaşlandığı belirlendi.

Araştırmada, nüfusun yaş piramidinin neredeyse gelişmiş Batı ülkelerini andırdığı tespitinde bulunuldu.

Atılım Üniversitesi ile Çankaya Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Çankaya Belediyesi’nin kurumsal analizi konulu bir dizi araştırma yapıldı. Araştırmalar, öğretim elemanlarının yol göstericiliğinde, üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Çankaya Belediyesi’nin, 11 ayrı başlık altında incelendiği çalışma, üniversitenin Lisans Araştırma Programı ile de maddi olarak desteklendi. Araştırma’nın özet raporunda, Çankaya Belediyesi’nin hizmet vermekte olduğu Çankaya ilçesinin nüfus yapısının önemli bir dönüşümden geçtiği belirtildi. Eğitim düzeyi çok yüksek olan nüfusun giderek yaşlandığı kaydedilerek, “Özellikle 65 yaş üstü kadın nüfusun fazlalığı çarpıcıdır. Nüfusun yaş piramidi neredeyse gelişmiş Batı ülkelerini andırmaktadır.” denildi.

Çalışma sonuçlarına göre, Çankaya ilçesinde 0-4 yaş arası 37 bin 909 kişi, 5-9 yaş arası 40 bin 705 kişi, 10-14 yaş arası 46 bin 30 kişi, 15-19 yaş arası 51 bin 435 kişi, 20-24 yaş arası 88 bin 337 kişi, 25-29 yaş arası 72 bin 476 kişi, 30-34 yaş arası 65 bin 451 kişi, 35-39 yaş arası 62 bin 507 kişi, 40-44 yaş arası 61 bin 712 kişi, 45-49 yaş arası 58 bin 596 kişi, 50-54 yaş arası 51 bin 720 kişi, 55-59 yaş arası 41 bin 764 kişi, 60-64 yaş arası 32 bin 990 kişi ve 65 yaş üstü 73 bin 398 kişi bulunuyor. İlçede, yükseköğretim mezunlarının oranı yüzde 24.3, okuma-yazma bilenlerin oranı yüzde 96.1. Çalışmada, “Bulguları incelediğimizde, yaklaşık 795 bin kişiden sadece 95 bin kişinin bir okul bitirmediğini görmekteyiz. Bu oranlama, Çankaya Belediyesi’nin eğitim seviyesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Yükseköğretimi bitirenlerin çoğunluğu erkeklerde iken, bir okul bitirmeyen insanların çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Bunun sebepleri ise yaş ortalamasının yüksek oluşudur.” ifadelerine yer verildi. Çankaya, GSMH’DEN EN FAZLA PAY ALAN İLÇELERDEN BİRİ Çankaya’nın hala, Ankara’nın, Gayri Safi Milli Hasıla’dan en fazla pay alan ilçelerinden olduğuna dikkat çekilen çalışmada, “Buna rağmen çöküntüleşen kent merkezi ve gerileyen üretici hizmetler sebebiyle iktisadi faaliyetlerin hızını giderek kaybettiği bir ilçe olmaya başlamıştır. Bunda iktisadi faaliyetlerin genel olarak hizmet sektörüne dayalı olduğu Ankara ekonomisinin dinamikleri de etkilidir.” denildi. Çankaya Belediyesi’nin hizmet sunumunda; yaşlanan, beklenti düzeyi giderek Yükselen ama iktisadi faaliyetleri duraksayan bir ilçede hizmet sunmaya kendisini hazırlama zorunluluğu doğduğu belirtildi. Sosyal hizmetlere olan ihtiyacın artması, hizmet kalitesinin artmasının beklentiler arasında olduğu kaydedildi.

TÜRK SİYASETİNİN SİMGE MEKANLARINDAN

Araştırmada, Çankaya ilçesinin Türk siyasetinin simge mekanlarından olduğuna dikkat çekilerek, şunlar dile getirildi: “Son yıllarda bu siyasal nitelik giderek aşırılaşmıştır. Neredeyse Çankaya ile Keçiören, bu anlamda simge mekanlar olarak anılmaktadır. 2009 yerel seçimlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Çankaya’yı, kazanılması gereken bir hedef olarak göstermesi bu simgeselleşmenin doruk noktasıdır.”

Çalışmanın özet raporunda, partinin belediye işleyişine müdahalesinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekilerek, “Bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi’nin işleyişindeki çalkantılar, belediyenin işleyişini de olumsuz etkilemektedir. Çankaya Belediyesi yönetimi ve örgütsel yapısı çok farklı yapı ve aktörlerin etki ve baskılarını azaltarak etkinliğe, verimliliğe ve dönüşüme odaklı bir örgütsel yapı oluşturmalıdır. Son yıllardaki örgütlenmeyi rasyonelleştirme çabaları bu anlamda önemlidir.” denildi.

2009 YILINDA GELİRLER GİDERLERİ AŞTI

Çalışmada, 2009 yerel seçimleri sonrasında Çankaya Belediyesi’nin Mali durumunda ciddi bir farklılaşma görüldüğü, son beş yılın verileri incelendiğinde, ilk defa 2009 yılından itibaren gelirlerin giderleri aştığı kaydedildi.

HİZMET MEMNUNİYETİ DÜŞÜK AMA ARTIYOR

Araştırmada, yapılan anketlerin genel olarak hizmet memnuniyetinin düşüklüğünü gösterdiği belirtildi. Çankaya Belediyesi’ne ilişkin olarak memnuniyetsizliğin en fazla bakım, onarım ve işletme konuları ile belediye çalışanlarının yurttaşlara karşı tavırlarında ortaya çıktığı kaydedildi.

ARAŞTIRMAYLA İLGİLİ DİĞER BAZI İSTATİSTİKLER

Çankaya’nın gece nüfusu 800 bin, gündüz nüfusu 2.5 milyona yaklaşıyor. Gündüzleri bütün Ankara Çankaya’ya akın ediyor. – Ankara’da 65 yaş üstü nüfus en fazla Çankaya’da bulunuyor. – Çankaya, Ankara’da Gayrisafi Milli Hasıla’dan en fazla pay alan ilçe. – Çankaya, hizmet sektöründe en fazla insanın çalıştığı ilçe (yaklaşık 300 bin)

Çankaya ilçesi 41 bin hektar büyüklüğünde. Bu alanın yalnızca yüzde 30’u yerleşime uygun. – Son dönemde belediye meclisi kararlarının çoğunluğu yüzde 71 ile sosyal etkinlikler, eğitim ve imar ile ilgili. – Belediye meclis üyelerinin yüzde 62’si üniversite mezunu. – 2009 bütçesinin çoğunluğu gelirlerden oluşuyor. Belediye giderlerinde yüzde 60 azalma var. – Hizmetlerin sunumunda taşeronlaşma azalıyor. Taşeronlaşmada yüzde 40 oranında azalma var. – Son beş yılda yapılan açık ihalelerin yüzde 33’ü iptal edilmiş. İptal sebeplerinin başında yüzde 50 ile rekabet şartlarının oluşmaması geliyor. – Teknolojik altyapıya 1990’ların ortalarından beri ciddi yatırım yapılmamış. 2009’dan itibaren bilgi işlem yatırımlarında ve faaliyetlerinde yüzde 100’e varan artış var. – İletişimde sosyal medya etkin kullanılmaya başlanmış. – Yeni halkla ilişkiler yöntemleriyle ulaşılan yurttaşların sayısında yüzde 500’lere varan artışlar kaydedildi.

Etiketler: » » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ

4+2 = ?