logo

Ankara – Çubuk İlçesi Hakkında Bilgi Özeti

Ankara Çubuk İlçesi Bilgi Özeti, ilçe hakkında bilmek istedikleriniz.

İlçemizin İl merkezine uzaklığı 39 km’dir. Yüzölçümü 1248 Km2, rakımı 1100 m’dir.

Çubuk, 1902 yılında ilçe, 1910’da bucak, 1921 yılında tekrar ilçe yapılmıştır. İlçemize bağlı 19 köy, 28 orman köyü ve altısı ilçe merkezinde olmak üzere 34 mahalle bulunmaktadır.

İlçe nüfusu 83.826 olup, bu nüfusun 66.303’ü ilçe merkezinde (%72), 17.523’ü köylerde (%28) yaşamaktadır. İlçede 1990 – 2000 yılları arasında meydana gelen nüfus artışı, merkezde % 100, köylerde % -2, toplamda  % 36,7’dir. Km2 düşen kişi sayısı 50 olup, ortalama yıllık nüfus artış hızı  % 3,7’dir.

Kaymakamlık hizmet binası, 1940 yılında tamamlanmış ve büyük bir onarım görmediği için hayli bakımsız bir durumda olduğundan, 2008 yılı içerisinde Adliye’nin yeni binasına taşınmasının ardından, Maliye Bakanlığından sağlanan 250 000 TL ve İl Özel İdaresinden sağlanan 75 000 TL ile, 2009 yılında, bodrumundan çatısına kadar onarılmış ve bütün tefrişatı yenilenmiştir. Binada Kaymakamlık büroları, Nüfus Müdürlüğü, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, KHGB, SYDV ve Tek Adımda Hizmet Bürosu hizmet vermektedir.

EĞİTİM

İlçemizde 45 eğitim kurumunda 604 derslikte 19880 öğrenci ve 1057 öğretmenle eğitim öğretim faaliyeti yürütülmektedir. İlçemizde okuma yazma oranı % 95’tir.

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı, 2009-2010 eğitim öğretim yılında %42’den %52’ye çıkarılmıştır.

İlköğretimde 28 okuldaki 558 derslikte, 13100 öğrenci eğitim görmektedir. Derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı 36’dır. İlçe merkezinde bu oran %42’ye çıkmaktadır. İlköğretimde okullaşma oranı %100’dür.

Ortaöğretimde, dokuz okuldaki 175 derslikte, 5487 öğrenci eğitim görmektedir. Derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı 31’dir, ancak Teknik ve EML’nde bu rakam 50’dir. (30 derslikte 1500 öğrenci). Meslek liselerinin genel liselere oranı %68’dir. Ortaöğretimde okullaşma oranı %96’dır.

Kaynakların etkin kullanımı kapsamında;

  • Belediyemize ait iki katlı metruk binanın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsisi sağlanarak, hayırsever katkısı ve KHGB imkânlarıyla “Matematik, Fen Bilgisi ve Teknoloji Tasarım ve Uygulama Atölyesi” kurulmuş, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce de donanımı yapılarak yetenekli öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Burada görevli öğretmenler gözetiminde yapılan proje çalışmaları sonucunda, Çubuk, “Bu Benim Eserimdir” proje yarışması kapsamındaki Bölge Sergisinde, 23 projeyle Türkiye birincisi olmuştur.
  • Mülkiyeti Hazineye ait, İlçe Seçim Kurulu’na tahsisli, atıl durumdaki iki katlı binanın onarımı yaptırılarak, Rehberlik ve Araştırma Merkezi yapılmıştır.
  • Millî İstihbarat Teşkilatına tahsisli, iki bloktan oluşan atıl durumdaki 10 dairelik lojmanın Millî Eğitim Bakanlığına tahsisi ve mahallî imkânlar ve Bakanlıktan sağlanan destekle onarımı yapılmış ve ilçeye bir Öğretmenevi kazandırılmıştır. Burası, ilçedeki tek konaklama tesisidir.
  • Muradiye Kültür Vakfına ait, kullanılmayan 18 derslikli bina, beş yıllığına bedelsiz olarak kullanılmak üzere, 116 kişilik ortaöğretim kız yurduna dönüştürülmüştür.

Eğitime %100 Destek Kampanyası kapsamında, hayırseverlerimiz Hasan Bostan ve Cemal Şişman tarafından 24 ve 16 derslikli iki okul yapılmaktadır. Hayırsever Selim Balkaner tarafından, 3800 m2 anaokulu arsası bağışlanmıştır. Hayırsever Hasan Aslan tarafından, daha önce kendileri tarafından yaptırılan Hayri Aslan Kız Meslek Lisesine 16 derslikli ek bina yapılacaktır.

İlçemizde, 2009-2010 Eğitim Öğretim yılı içerisinde 270 adet Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor etkinliği, 20 adet hizmetiçi eğitim semineri ve panel gerçekleştirilmiştir.

İlk ve ortaöğretimde bir önceki yıla göre, akademik başarı %40 artmıştır.

Taşımalı eğitim kapsamında 1006 öğrenci 56 araçla 10 taşıma merkezine taşınmış ve öğrencilerimize sıcak yemek verilmiştir.

Eğitimdeki ihtiyaçlarımızın başında öğretmen açığı gelmektedir. İlçemizde 1059 norm kadroda 725 öğretmenimiz, 340 açığımız vardır.

İlçede acilen 24 derslikli bir ilköğretim okuluna, Anadolu Öğretmen Lisesi için okul binasına ve pansiyona, iki anaokuluna, EML için 24 dersliğe ihtiyaç bulunmaktadır.

İlçedeki en büyük ihtiyaçlardan biri ise kapalı spor salonudur. 3000 kişilik bir spor salonu, acil ihtiyaçtır.

İlçede Belediyeye ait binada hizmet veren Halk Kütüphanesi ve Internet Erişim Merkezi bulunmaktadır. Ancak bina yetersizdir.

ULAŞTIRMA

İlçemiz sınırları içerisinde karayolları ağında toplam 45 km’lik yol bulunmaktadır. Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü sorumluluk sahasında toplam 372 km yol olup, bunun 333 km asfalt, 33 km stabilize ve 6 km’si ham yoldur. 

İlçemizde yolu olmayan köy bulunmamaktadır. Köy ve orman köylerimizin tümünde içme suyu, kapalı şebekeli olup, 20 köyün suyu yeterli, 1 köyün ise yetersizdir. Kanalizasyonu tamamlanmış 19 köy ve kısmen tamamlanmış 2 köyümüz bulunmaktadır.

Esenboğa Havalimanı, kısmen ilçemiz mülki sınırları içerisinde yer almaktadır.

SAĞLIK

İlçemizde 75 yataklı Devlet Hastanesi ve 1 Verem Savaş Dispanseri bulunmaktadır.  8 Aile Sağlığı merkezinde toplam 23 Aile Hekimi görev yapmaktadır.

İlçemiz Melikşah mahallesinde Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı, 249 kişi kapasiteli Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

Bu hafta itibarı ile, ilçemizde yaşayan 13109 vatandaşımıza yeşilkart verilmiştir.

EKONOMİ

İlçe ekonomisi, esas itibarıyla tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İşgücünün önemli kısmı Akyurt’taki fabrikalarda ve Ankara’da çalışmaktadır.

Hayvancılık ilçede başta gelen gelir kaynağıdır. Ayrıca Çubuk, Ankara ilinin ve çevresinin en büyük hayvan pazarına sahiptir. İlçemizde yaklaşık 45.500 besi hayvanı ve 12.500 küçükbaş olmak üzere toplam 58.000 hayvan bulunmaktadır. Yaklaşık olarak yıllık 21.089.280 litre süt, 1.719.960 kg et Ankara’ya pazarlanmaktadır.

Son yıllarda ilçemizle özdeşleşen turşuculuk da ilçe halkı için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. 2009 yılı içerisinde tahminen 10.000 ton turşu üretilip satılmıştır. Her yıl düzenlenen Çubuk Uluslararası Turşu Festivali, ilçenin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

İlçenin ve Ankara’nın önemli mesire yerlerinden Çubuk II Barajı ve Karagöl’e yaz aylarında hafta sonları dinlenme amaçlı, il merkezi ve ilçelerden gelen vatandaşlarımızın yaptığı alış veriş ilçe ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.

GÜVENLİK VE ASAYİŞ

İlçe Jandarma Komutanlığında 1 Subay, 10 Astsubay, 15 Uzman Jandarma Çavuş, 46 erbaş ve er olmak üzere toplam 72 personel mevcuttur. Merkez ilçe karakolu dışında Kışlacık köyünde de Jandarma Karakolu bulunmaktadır.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir üçüncü sınıf emniyet müdürü, bir dördüncü sınıf emniyet müdürü,  iki başkomiser, bir komiser yardımcısı, 94 polis memuru, bir bekçi, iki teknisyen ve dört genel idare hizmetleri sınıfından olmak üzere 106 personelle hizmet vermektedir.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün araç ihtiyacı, ilçedeki hayırsever vatandaşların katkıları ve İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilen araçlarla yeterli duruma gelmiştir. Ancak, kısa vadede asgari 25 ilave polis memuruna gerek duyulmaktadır.

Güvenlikle ilgili olaylar, darp, hakaret ve trafik başta olmak üzere, genellikle adi zabıta olaylarıdır. İlçemizde ideolojik amaçlı, yıkıcı ve bölücü mahiyette herhangi bir olay vuku bulmamıştır.

KHGB

2010 yılı içerisinde İl Özel İdaresi ve Köy-Des yatırımları çerçevesinde KHGB’miz tarafından yaptırılacak işlerin tamamının ihaleleri yapılmış, bunlardan bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ise vaktinde tamamlanacak şekilde devam etmektedir. Bu işlerin toplam ihale bedeli 1.787.891 TL’dır. Bu yıl içinde Birliğin kendi kaynaklarıyla, köylerimize 32 000 TL tutarında malzeme yardımı yapılmıştır.

2009 yılında ihale edilip, mevsim şartları nedeniyle 2010 yılına devredilen, ancak, yüklenicinin işi tamamlayamayacağının anlaşılması üzerine fesih ve tasfiye edilen ve İl Özel İdaresince yapılacak olan Karagöl Grup Yolunun, hava şartlarının elverişli olduğu Ağustos ve Eylül ayları içerisinde tamamlanması önem arz etmektedir.

SYDV

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2009 yılında 1.249.054 TL, 2010 yılında ise 30 Haziran tarihi itibarıyla 311 600 TL yardım ayni ve nakdi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. 2009 ve 2010 yıllarında, Vakfa aktarılan aylık 52 900 TL meblağın tamamı o ay içerisinde tümüyle kullanılmıştır.

YATIRIMLAR

  • Esenboğa – Çubuk Yolu: Üç gidiş, üç geliş olmak üzere altı şeritli olan yol bitme aşamasındadır. Kazaların önlenmesi için bir an önce tamamlanarak yol çizgilerinin çizilmesi ve sinyalizasyonun yapılması elzemdir.
  • 100 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı: KDV hariç 17.500.000 TL bedelle ihale edilip, %10 iş artışı ile 19.250.000 TL’na mal olan Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Ek Binası tamamlanma aşamasındadır. Ağustos ayı içerisinde geçici kabulü yapılacaktır. 19735 m2 kapalı alana sahip olan hastanede, beş ameliyathane, beşi genel beşi cerrahi 10 yoğun bakım ünitesi, iki doğum salonu, 24’ü tek kişilik, 36’sı çift kişilik 60 adet hasta yatak odası bulunuyor.

 Donatım için 2009’da 600 000 TL, 2010’da 117 000 TL aktarılmış, 100 000 TL döner sermayeden ayrılmıştır. Ancak, hastanenin asgari şartlarda faaliyete geçirilmesi için 700 000 TL’na, tam olarak donatılması için ise 2.000.000 TL’ye ihtiyaç bulunmaktadır. Hizmete girdiğinde, hem ilçeye hem de bölgeye sağlık alanında çok büyük katkı sağlayacaktır.

  • İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı: 2.100.000 TL bedelle ihale edilen binanın yaklaşık %75’i tamamlanmış durumdadır. Bittiğinde, halen çok yetersiz, kiralık bir binada hizmet veren İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlarımıza çok daha uygun şartlarda, etkin ve verimli bir hizmet sunacaktır.

ÜNİVERSİTE

Halen ilçemizde Gazi Üniversitesine tahsisli, ilçe merkezinde 400, Yavuz Selim Mahallesi bitişiğinde ise 1320 dönüm olmak üzere 1720 dönüm arazi ve iki adet yüksek okul ve 2006’ya kadar burada bulunan askeri birlikten kalan bazı binalar bulunmaktadır. 1320 dönümlük alanın çevresi, İl Özel İdaresinden temin edilen kaynakla, çevrilmiş ve Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü tarafından bu alana 50 000 fidan dikilmesi sağlanmıştır.       

2006’dan bu yana Çubuk’ta Yıldırım Beyazıt adında bir üniversite kurulması, ilçe kamuoyunun en büyük umut ve beklentisi olmuştur. Yedi ile yedi devlet üniversitesi kurulması hakkındaki kanun TBMM’nde kabul edilmiş ve bu kanunla Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin kurulması kesinleşmiştir. Üniversitenin nerede kurulacağı YÖK tarafından belirlenecektir.

İl merkezine olan yakınlığı ve metropol yoğunluğunun dışında olması, Havalimanına olan mesafesi, yeni yapılan yolun ulaşımda sağlayacağı kolaylık, halen Gazi Üniversitesine tahsisli 1720 dönüm alanın yeni üniversiteye devri ve ileride üniversitenin genişleme ihtiyacı olduğunda yer sıkıntısı olmaması, Yıldırım Beyazıt adının verilmesine esas teşkil eden Ankara Savaşının Çubuk Ovasında yapılmış olması vb. hususlar göz önüne alındığında, Çubuk kamuoyundaki bu beklentinin ne kadar sağlam bir zemini olduğu ve ilçenin konumunun kurulacak üniversitenin gelişmesine elverişliliği anlaşılmaktadır.

Bunun yanında,  bir üniversite, ilçenin önündeki en büyük vizyon ve gelişme şansını oluşturmaktadır. Çünkü Çubuk, sanayi alanı değildir, tarım ve konut alanı olması öngörülmüştür. İlçenin ekonomik, kültürel ve sosyal yapısı da buna çok ciddi ihtiyaç göstermektedir.

Etiketler: » » » » » » » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ

4+8 = ?